•  Navigation
  • Udruga Duba Pelješka - Pristupnica

    Pridružite nam se i ispunite pristupnicu. Rad udruge je javan, a članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta. 

    Pošalji